21 February 2011

Trending op Twitter NL 21 februari 2011

Trends
Netherlands 21 februari 16.40 nm

* #libya
* Stanley Hillis
* UberSocial
* #mse11
* Codes
* Tripoli
* #eindelijk
* Ideal
* 'Aanslag Kunduz
* KvK

13 February 2011

Juvenes Translatores Eline Westra

Juvenes Translatores Eline Westra.

De Leidse gymnasiaste Eline Westra is dit jaar de Nederlandse winnaar van Juneves Translatores geworden. Dat is een jaarlijkse vertaalwedstrijd voor leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs, georganiseerd door de Europese Commissie.


Eline Westra
vertegenwoordigt Nederland tussen 6 en 8 april als alle landelijke winnaars samenkomen in Brussel voor de prijsuitreiking van de jaarlijks terugkerende competitie, zo staat op de website van de Europese Unie. Uit iedere lidstaat is een winnaar gekozen.

In totaal deden ruim drieduizend leerlingen uit de 27 lidstaten mee aan de wedstrijd. Zij moesten een tekst uit een Europese taal vertalen naar hun moedertaal. Westra koos voor een tekst in het Frans en zette deze om naar het Nederlands.

Juvenes Translatores, wat Latijn is voor 'jonge vertalers', werd in 2007 voor het eerst georganiseerd. Met de vertaalwedstrijd wil de EU de jongeren warm maken voor het leren van verschillende talen, om zich in alle landen van de unie gemakkelijker uit te kunnen drukken.

Bovendien wil de Europese Unie het beroep vertaler onder de aandacht brengen. Er is een dringende behoefte aan vertalers bij Europese instellingen, aldus de EU.Useful links
  1. De winnende vertaling van Eline
  2. Eline op LinkedIn