08 December 2010

Dreamrow

Techniek van het boordroeien.

14 October 2010

Vakantieomgeving Adelboden

Vakantieomgeving Adelboden.


Adelboden, gelegen in het Engstligental, ligt in een heel lieflijke omgeving. Ik maakte voor het eerst kennis in 1970.


Useful links
  1. Bergocht op Hikr

10 October 2010

Panoramio feature

Panoramio featurePanoramio introduced a new feature. You can look up when and how many times in total your publiced panoramio picture was viewed.

Useful links

  1. Panoramio

08 September 2010

Jong en ondernemend in MaastrichtEen kennis van me - Egidius Abeling - heeft samen met anderen een bedrijfje opgericht!

Useful Links

  1. De link naar de website

25 July 2010

Een schrijver in mijn (verre) familie

Ebele Wybenga debuteert in 2007 met de schelmenroman 'Galerie onvolmaakt'.
Ebele is de zoon van mijn van Sylvia Wybenga-Scheffer. Sylvia is familie van mij. Ebele Wybenga, schrijven

12 July 2010

Clubkampioenschappen MWC 2010

Clubkampioenschappen MWC 2010


Het roeiteam voor de start van de wedstrijd
Foto Credit: Peter van Oostrum


Eerste heat over 750 meter in de Ooievaar

Het oproeien naar de start van de eerste heatClubkampioen geworden in de categorie "beginnende roeiers" met mijn team !
Van links naar rechts: stuurman Fons Sips, slag Dyon Scheijen, tweede slag Jinder Wong, tweede boeg Leo Viëtor, boeg Jan Miltenburg.
Foto Credit: Theo Peereboom

09 July 2010

OmegaT - gratis CAT- tool -

Computer Aided Translation Tools: OmegaT - gratis CAT-tool -

Computer Aided Translation
Recent ben ik begonnen met computer aided translation. Voorlopig met behulp van een open source programma ( OmegaT ). Kijken wat het oplevert.

Onderstaande bespreking van OmegaT is van Jan Reitsma. Het copyright berust ook bij hem.

Wat is een CAT-tool?

Vertalers maken steeds vaker gebruik van ondersteunende software. Dergelijke programma's worden meestal samengevat onder de gemeenschappelijke titel "Computer Aided Translation" (in het kort CAT). Hoewel de term Computer Aided Translation eigenlijk over heel uiteenlopende computerprogramma's kan gaan, werken de veel van die zogenaamde CAT-tools toch enigszins vergelijkbaar: ze 'onthouden' vertaalde tekstfragmenten in een zogenaamd 'vertaalgeheugen', en hierdoor kan de vertaler sneller werken.
Zo werkt het

Als een vertaler een lang tekstdocument met ettelijke herhalingen moet vertalen, is zo'n vertaaltool erg handig. Het programma verdeelt de tekst allereerst in kleinere segmenten. Afhankelijk van de instellingen kan o.a. worden gesegmenteerd aan de hand van zinnen, alinea`s, werkbladcellen, enzovoort. De vertaler werkt vervolgens per segment; hierbij hoeft hij niet te letten op de opmaak van het oorspronkelijke document - die heeft de CAT-tool 'uitgefilterd' zodat alleen de tekst zichtbaar is. Maar het wezenlijke van een CAT-tool is het gebruik van het vertaalgeheugen. Wanneer er een segment opduikt dat enigszins lijkt op een eerder vertaald segment, geeft het programma een voorstel uit dit geheugen, dat de vertaler vervolgens kan overnemen en bewerken. Dit scheelt veel werk, vooral als er regelmatig langere soortgelijke fragmenten voorkomen. Ook helpt een CAT-tool het woordgebruik consistenter te maken, wat handig is bij o.a. technische of juridische vertalingen.
Een gratis vertaaltool: OmegaT

Er zijn veel verschillende vertaaltools in de omloop, variërend van klein en simpel tot grote, dure softwarepaketten. Een voorbeeld van een gratis CAT-tool met GNU-licentie is OmegaT. Een actieve community van programmeurs en andere enthousiastelingen houdt zich bezig met de ontwikkeling van dit programma. Er verschijnen met regelmaat nieuwe versies. OmegaT is platform-onafhankelijk, de gebruiker moet alleen beschikken over Java Runtime Environment, en dat is gratis beschikbaar voor alle gangbare besturingssystemen.
Om met OmegaT aan de slag te gaan, moet eerst een 'project' worden aangemaakt waarin de te vertalen bestanden moeten worden geïmporteerd. Met het importeren 'filtert' OmegaT de te vertalen tekst uit en 'segmenteert' deze vervolgens. Daarna verschijnt er een overzicht met de bestandsnamen, de aantallen segmenten en het aantal identieke segmenten. Er kunnen meerdere documenten tegelijk in hetzelfde project worden geladen, zelfs complete mappenstructuren met submappen. Hierdoor kan goed overzichtelijk worden gewerkt en hoeven er niet steeds nieuwe documenten te worden geladen. Na het compleet vertalen van een bestand gaat OmegaT vanzelf door naar het volgende document. Het programma creëert zelf nieuwe vertaalde bestanden, waardoor opschonen (het verwijderen van brontekst, tags, enz.) niet nodig is.
Te vertalen bestandsformaten

OmegaT kan veel bestandsformaten direct inlezen, o.a. OpenOffice.org, OpenDocument, Microsoft Open XML, (X)HTML, HTML, ASCII tekst (.txt, etc.) of gecodeerde tekst. Momenteel ondersteunt OmegaT geen Microsoft Office-bestandsformaten, maar dit kan gemakkelijk worden verholpen door de documenten in OpenOffice te converteren naar het OpenDocument-formaat, wat doorgaans zonder problemen verloopt. Ook voor verschillende andere formaten (o.a. LateX) bestaan goede mogelijkheden voor conversie.
Translation Memory

Een internationaal erkend standaardformaat voor Translation Memories is het zogenaamde TMX-formaat. Het invoeren van dit formaat heeft ertoe geleid dat vertalers nu gemakkelijk hun vertaalgeheugens kunnen uitwisselen. Ook opdrachtgevers die veel verschillende vertalers aan het werk hebben, kunnen nu, ongeacht de software van de vertaler, zelf een eigen Translation Memory beschikbaar stellen. OmegaT maakt ook gebruik van het TMX-formaat. Intern slaat het zijn Translation Memory op als TMX versie 1.4, maar het kan ook oudere versies tot versie 1.4a importeren; uitwisseling met andere programma's is dus relatief eenvoudig.
De 2CV onder de CAT-tools

Sommige CAT-tools werken als geïntegreerde plugins binnen de tekstverwerker Microsoft Word. De gebruiker blijft hierbij in zijn oude vertrouwde omgeving en er komen alleen een paar 'knoppen' en functies bij. OmegaT is daarentegen geen plugin maar een losstaand programma, wat natuurlijk even wennen is. Geavanceerde functies van tekstverwerkers zoals autocorrectie zijn in OmegaT niet beschikbaar. Ook een spellingscontrole was er lange tijd niet, maar daarin is verandering gekomen: in de nieuwste versie 1.8 kan inmiddels de spelling worden gecontroleerd. Verder is de 'look' van het programma niet erg modern. Er zijn geen 'knoppen' voor de functies, er is weinig kleur op het scherm en er moet vooral met toetsencombinaties of menu's worden gewerkt. Minpuntjes die sommige nieuwe gebruikers kunnen afschrikken. Anderzijds is OmegaT betrouwbaar, ondersteunt het veel bestandsformaten en biedt het een uitstekende zoekfunctie die in een keer alle bestanden van het complete project doorzoekt. Heel handig voor wie snel wil weten waar bepaalde woorden of passages ook alweer voorkwamen. En last but not least: omdat het een open source-programma is, staat het iedereen vrij mee te werken aan de ontwikkeling ervan.
Voor wie vaak of zelfs professioneel vertaalt, is het OmegaT zeker de moeite van het uitproberen waard. Ik hoorde OmegaT eens "de 2CV onder de vertaaltools" noemen: eenvoudig en een beetje bedaagd, maar robuust en het doet wat je ervan verwacht.

Kijk voor informatie op de site van OmegaT.

AZM Heliplaats

AZM Heliplaats.Voor snelle verplaatsing van patiënten en organen naar het Academisch Ziekenhuis Maastricht is er een landingsplek voor een helikopter.
In Maastricht ligt de landingsplek voor de hoofdingang op het maaiveld.

19 June 2010

Spanish Language Day: 19 th June

Spanish Language Day: 19 th June.

El día 'e': 19 th June
About the origin and evolution of the Spanish Language

The Spanish language is one of the most widely spoken, with 400 million native speakers, and it can be traced back to the Indo-European language family. Around 2000 years before Christ, the Celtiberians started to learn Latin from the Romans. The combination of the Celtic language and Latin evolved into what is referred to by many as Vulgar Latin. When the Visigoths took over the region, Latin remained the dominant and official language. This continued until the Moors conquered the region and Arabic became the dominant language, except for certain regions dominated by the Christians. In such regions, Vulgar Latin remained the official language, and as the Christian groups started to reclaim Moorish Spain, Vulgar Latin returned as the dominant language in all the regions, though integrating Arabic and Mozarabic words. Approximately 3000 – 4000 words are derived from Arabic.

Castilian dialects of Spanish started to take form around the 13th century with King Alfonso X. Toledo became the cultural epicentre for the King and his scholars, who created works in Castilian Spanish which were the basis for the dissemination of information in a significant part of Western Europe. Castilian was declared as the official language for government documents and decrees.

The dominance of the Castilian dialect continued to grow as the Catholic kingdoms took over most regions of Spain. Isabella and Ferdinand declared Castilian Spanish as the official dialect. Soon thereafter, in 1492, the first grammar work, by Antonio Nebrija, titled “El Arte de la Lengua Castellana”, appeared and helped to shape and standardize the Spanish language.

Castilian Spanish quickly became the official language for all educational materials and official documents in all Spain. Certain regions maintained different dialects, most notably Andalusian, spoken in Seville.

In the 15th century, Christopher Columbus landed in the Americas and brought the Castilian Spanish language with him. As a result of what scholars refer to as "hispanización", Spanish was established as primary language in the region. The Catholic Church was instrumental in the expansion of use of Spanish in the region. In particular, the Jesuits and Franciscans established learning intuitions in Spanish to teach children Catholicism.

The Spanish language blended in with the local dialects. In particular, Mexican and Peruvian natives were able to significantly influence the language spoken today in Latin America. Also, influences from Spanish explorers from Andalusia helped shape the pronunciation of Latin American Spanish versus Castilian Spanish. This is why certain words in Castilian Spanish and Latin American Spanish sound quite different even though the spellings are the same. The combination of all these historical and sociological events has caused the evolution of the distinct form of Latin American Spanish spoken today in Central and South America.

21 May 2010

Collins Language & Livemocha sign agreement

Collins Language and Livemocha Sign Multi-Language Online Learning Agreement

Leading language and education brand Collins and Livemocha, the world’s largest language learning community, today announced an agreement to provide a new, direct-to-consumer, conversational language-learning experience in Spanish, French, German and Italian.

London, N.Y. (PRWEB) March 3, 2010 -- Leading language and education brand Collins and Livemocha, the world’s largest language learning community, today announced an agreement to provide a new, direct-to-consumer, conversational language-learning experience in Spanish, French, German and Italian which will be available for purchase on Livemocha’s online platform with a growing global community of over five million members.

The consumer offering will combine Collins’ unrivaled expertise in language teaching and reference with Livemocha’s interactive, social approach to produce an innovative online learning experience. Collins and Livemocha will also make the courses available for sale in retail locations around the world.

Rob Scriven, Managing Director of Collins Language, said: “There is a well-defined demographic of language learners who want to learn in a flexible, self-managed style, one which is further enriched by Livemocha's social dimension. Collins and Livemocha are natural partners: Collins as a top language brand and Livemocha as the biggest and best online language-learning site. HarperCollins also brings in to play its effective worldwide distribution capability, enabling the partnership also to provide a blended product to customers in bookshops as well as online. Our mutual ambition is to be the Number One language learning providers of the next decade.'

Shirish Nadkarni, CEO of Livemocha, said: “Livemocha has millions of members around the world learning Spanish, French, German, and Italian. In our collaboration with Collins, we will provide Livemocha members with exciting additions they have requested, and deliver an online language learning experience that surpasses any other. It’s a tremendous opportunity to combine exceptional learning content with our vibrant community to raise the standard of language learning online yet again.”

Since its launch in September 2007, over five million members around the world have joined Livemocha for an effective and unique social language learning experience. The Livemocha approach to language learning emphasizes connections with native speakers from around the world to provide helpful tips on online lessons and make the learning process more fun and effective.

The first products developed by Collins and Livemocha are scheduled for launch in Summer 2010 with the hybrid course to be launched in retail early 2011.

About Collins:
Collins is the leading brand for bilingual dictionaries in the UK and Europe and known throughout the world for its innovative corpus research and authoritative bilingual, learners' and monolingual dictionaries and language learning materials. Collins was founded by William Collins in 1819 and has been producing dictionaries for nearly 200 years. Collins became part of the HarperCollins Group in 1990.

About Livemocha:
Livemocha is a Seattle-based company that is redefining language learning by combining dynamic online courses in over 30 languages with the world's largest community of native language speakers. Since launching in September 2007, Livemocha has grown to over 5 million members from over 200 countries, underscoring the strong demand for an engaging, collaborative approach to language learning. There are currently over 375 million people wanting to learn a language worldwide, and the market is currently estimated to be over $80 billion, fueled by rapid globalization, immigration and travel. For more information about Livemocha, please visit http://www.livemocha.com.

Useful links

  1. Quora question 'Is LM having much success?'

14 April 2010

Screenshot maken voor je blog

Screenshot maken voor je blog.

Screen Capture Software

Screenshot maken voor je blog met behulp van software van Digeus.

"Capture anything you see on your PC screen!
Don't waste time cropping your captures. Take a "snapshot" of anything exactly what you need, with just a click.
Easy to Learn, Easy to Use!
"


tags:

16 March 2010

Eérste Friese kievitsei gevonden op 16 maart

Eérste Friese kievitsei gevonden op 16 maart.


Het eerste Friese kievitsei is gevonden
LEEUWARDEN - Het eerste Friese kievitsei is dinsdag gevonden. Hidde Dijkstra uit Britsum vond het ei rond half tien en meldde direct per sms dat hij het had aangetroffen. Het ei wordt dinsdagmiddag aangeboden aan de commissaris van de Koningin, John Jorritsma. De vinder krijgt dan van de commissaris een beloning van 15 euro en een zilveren beeldje van een kievit.Sinds vorig jaar moeten eizoekers in Friesland hun vondst per sms melden aan de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Op die manier kan de bond voorkomen dat het maximum wordt overschreden. Dit jaar mogen in de Friese provincie 5939 eieren worden geraapt. Dat is bijna vijfhonderd minder dan vorig jaar.

Het eerste Nederlandse kievitsei is afgelopen zondag al gevonden in de Utrechtse gemeente Eemnes.

tags:

TEFAF MAASTRICHT

TEFAF MAASTRICHT.

Een van de eerste werken die vanochtend werden verkocht. Bron... on Twitpic

Eén van de éérste werken, die werden verkocht.
Volg TEFAF op TWITTER

04 March 2010

Multimediaal Spaans leren met AVE

Mutimediaal Spaans leren met AVE.

Useful links

  1. El curso de espanol

  2. Instituto CervantesHola,¿que tal? biedt in samenwerking met het Instituto Cervantes opleidingen aan voor de zogenaamde 'Diplomas de Español como Lengua Extranjera':
D.E.L.E..


tags:

14 February 2010

Stadsprins van Maastricht

Stadsprins van MaastrichtGuy van der Heijden
Laatste nieuws over het carnaval: de praalwagens kunnen niet door de sneeuw.
In het dagelijks leven helpt de stadsprins mij met mijn belastingaangifte: een geweldige man en mooi dat hij nu prins mag zijn!

tags:

05 February 2010

Energiezuinige led lamp in gebruik genomen

Energiezuinige led lamp in gebruik genomen.Uit de Albert Heijn 'puur en eerlijk' categorie en verbruikt 5 Watt.

23 January 2010

Bezoek aan Elsloo (Limburg)

Bezoek aan Elsloo (Limburg), de moeite waard !Bezoek aan Elsloo (Limburg) gebracht om wat foto's voor Wikicommons te schieten.

tags:

01 January 2010

Tasmaanse Duivel

Tasmaanse duivel


Copyright foto AFP - Agence France-Presse -


Altijd weer wonderlijk om te zien hoeveel verschillende dieren er op de wereld vóórkomen.