04 September 2008

API Application Programming Interface

Een API (Application Progamming Interface) vormt het poortje tot de databases van websites. Hiermee wordt toegang verschaft aan derden tot de inhoud van de website en de gebruikersgegevens, mits de eigenaar van de website daar toestemming voor heeft gegeven.

Useful links

  1. Apiwiki.twitter.com

  2. New York Times Developer Network

tags: