23 August 2007

Reïntegratie

Reïntegratie.

Reïntegratie kan je voortaan zelf verzorgen, aldus de wet IRO. In de praktijk zit het allemaal wat ingewikkelder in elkaar.


. De basisvoorwaarden voor een IRO zijn:U bent nog niet (eerder) aangemeld bij een reintegratiebedrijf. U ontvangt minimaal 6 maanden een WW uitkering; U ontvangt (deels) een WAO of WAJONG uitkering.
U ontvangt korter dan 6 maanden een WW uitkering, maar bent door het CWI ingedeeld in fase 2, 3 of 4.
Extra mogelijkheden in overleg met uw casemanager/arbeidsdeskundige, o.a.:
U ontvangt een ziektewetuitkering via het UWV; U ontvangt korter dan 6 maanden een WW uitkering na een ziektewetuitkering via het UWV; U hebt al een
reïntegratietraject doorlopen zonder dat dit geleid heeft tot een (vaste)baan;
U bent ontevreden over het reïntegratietraject waar u nu in zit.tags:
Post a Comment