03 October 2009

Vandaag Leidens Ontzet

Het LEIDS volkslied

Leiden,trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land.
Stad van heden vol verleden Stad van werk met hart en land.
Plaats van dromen en van daad Waar ieder blijft en niemand gaat.
Leiden stad van denken en doen Stad van mijn hart door nu en toen.
Waar de Rijnen samenstromen Werd een trotse burcht gebouwd.
Teken van wat eens zou komen Stad van glorie nieuw en oud.
Welkom was in elke tijd Wie vluchtte om standvastigheid.
Leiden fier en eeuwig koen Stad van mijn hart door nu en toen.
Stad van veel beroemde zonen Leiden is hun wieg geweest.
Zie hoe zij de wereld tonen Grootheid door een vrije geest.
Zij genoten Leidens gunst In wetenschap en schone kunst.
Zo kwam Leiden aan zijn roem Stad van mijn hart door nu en toen.
Leiden trots van Neerlands steden Parel van het Hollands land.
Stad van eeuwenlang verleden Heeft mijn toekomst in de hand.
Leidse kleuren draag ik fier Geen and're stad lokt mij van hier.
Rood en wit in mijn blazoen Stad van mijn hart door nu en toen.

tags:
Post a Comment